ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Умови цього Договору публічної оферти діють на території України у інтернет-магазині https://pampik.com (далі – інтернет-магазин), що приєднався до публічного договору про реалізацію пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “Пакунок Малюка” шляхом укладення додаткової угоди з Мінсоцполітики про приєднання до публічного договору та внесений до реєстру учасників пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “Пакунок Малюка”.

Дані умови Договору публічної оферти є умовами публічного договору у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, відповідно придбаваючи товари за програмою пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “Пакунок Малюка”, покупець, роблячи замовлення, автоматично приймає наведені нижче умови публічного договору купівлі-продажу та погоджується з ними.

1. ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. Товар – моделі, аксесуари, комплектуючі та супутні предмети;
1.2. Інтернет-магазин – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
1.3. Продавець – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті https://pampik.com.
1.4. Покупець – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
1.5. Замовлення - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведення оплати.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний Договір є офіційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Вондерс Лайт» (надалі Продавець) укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, через Інтернет-магазин Продавця - pampik.com, на офіційному сайті Продавця- https://pampik.com.
2.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на інтернет-сайті Продавця.
2.3. В рамках цього Договору, Покупець, який отримав грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги “Пакунок Малюка” має право придбати в інтернет-магазині наступні товари:

 • дитячі товари: засоби догляду за дітьми та дитячі засоби гігієни, зокрема підгузки, серветки;
 • дитячий одяг та взуття;
 • дитяче харчування;
 • дитячий посуд;
 • дитячі іграшки;
 • текстиль для дітей, у тому числі рушники, ковдри;
 • товари для породіллі:
  - прокладки для лактації;
  - прокладки післяпологові.

2.4. Покупець з дня зарахування коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок в АТ КБ “Приват Банк”, самостійно використовує призначену йому грошову компенсацію на придбання товарів, передбачених пунктом 3 цього Договору, в інтернет-магазині pampik.com.
2.5. За Договором Покупець здійснивши Замовлення товару, передбаченого в п. 2.3 Договору, сплачує Продавцю грошову суму за Товар, за ціною, вказаною на веб сайті https://pampik.com в день розрахунку, а Продавець зобов'язується передати Покупцеві товар в обраний ним спосіб і час.
2.6. В рамках Договору оплата здійснюється Покупцем на користь Продавця у вигляді безготівкових розрахунків шляхом використання поточного рахунку зі спеціальним режимом використання коштів.
2.7. Договір не включає вартість доставки Товару за адресою Покупця.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов’язаний:
3.1.1. Передати Покупцю Товар, якість якого відповідає стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам).
3.1.2. Забезпечувати можливості для проведення Покупцями безготівкових розрахунків шляхом використання поточного рахунку зі спеціальним режимом використання коштів, за товари передбачені в п. 2.3 Договору.
3.1.3. У разі повернення Покупцем товарів належної якості протягом 14 календарних днів з дати придбання або товарів неналежної якості, усі грошові кошти йому перераховуються (повертаються) інтернет-магазином виключно на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання коштів, відкритий в АТ КБ “ПриватБанк”.

3.2. Продавець має право:
3.2.1. Продавець має право вимагати у покупця отримати придбаний Товар, а також не повертати кошти за повернутий товар в разі, якщо Покупець хоче отримати кошти іншим способом, ніж як на поточний рахунок із спеціальним режимом використання коштів шляхом безготівкового перерахування коштів.

3.3. Покупець зобов’язаний:
3.3.1. Оплачувати товари з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання коштів, відкритого в АТ КБ “Приват Банк” виключно шляхом безготівкового перерахування коштів.
3.3.2. Покупець також зобов'язується виконувати обов'язки, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проекту по монетизації одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" від 29 липня 2020 № 744.

3.4. Покупець має право:
3.4.1. Придбавати товари, перелічені у п. 3 цього Договору публічної оферти, лише шляхом безготівкового розрахунку та з використанням поточного рахунка зі спеціальним режимом використання коштів, відкритого в АТ КБ “Приват Банк”. З цією метою інтернет-магазин забезпечує наявність платіжних терміналів та діючих платіжних систем на своєму сайті, а також інформує покупців про визначений порядок розрахунків за ці товари.
3.4.2. Отримати Товар належної якості, в асортименті і комплектності, в обраний спосіб і час, а також повернути Товар відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, прийнятих на себе в рамках даного Договору, Продавець та Покупець несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України з урахуванням умов даного Договору.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту отримання Продавцем згоди Покупця з умовами Договору (підтвердження замовлення) і діє протягом терміну реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «Пакунок Малюка» у 2020–2021 роках».

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконала зобов’язання. Такі обставини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, страйки, масові безладдя, прийняття відповідних актів органами державної влади тощо, але не обмежуються ними (далі – форс-мажорні обставини).
6.2. Період звільнення від відповідальності починається з моменту сповіщення Стороною, що не виконала зобов’язання, про форс-мажорні обставини і закінчується моментом припинення їхньої дії (ліквідації їхніх наслідків).
6.3. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати форс-мажорні обставини відповідно до законодавства України, в тому числі Торгово–промислової палати України.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що вона володіє необхідною дієздатністю та всіма правами і повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
7.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору чи відмова виконувати умови укладеного Договору є неприпустимою. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам.
7.3. Продавець самостійно відповідно до вимог чинного законодавства визначає умови цього Договору та зміст додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Продавець має право самостійно змінювати та/або доповнювати умови цього Договору та зміст додатків до нього, включаючи предмет Договору. При цьому Продавець гарантує та підтверджує, що розміщена на його офіційному сайті поточна редакція тексту даної публічної оферти є умовами публічного договору у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та є дійсною.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Відносини, що виникають між Сторонами та не врегульовані цим Договором регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.
8.2.Додаткову інформацію щодо правил продажу товарів за програмою пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “Пакунок Малюка” можливо отримати за телефонами контакт центру: 0 800 20 97 73; 044 232 97 73; 093 170 07 70 (усі дзвінки тарифікуються згідно тарифів вашого оператора зв'язку) або шляхом звернення за вказаним e-mail: [email protected] .

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Продавець: ТОВ «Вондерс Лайт»
Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вулиця Леонтовича, будинок 7
ЄДРПОУ 43402820