Офіційні правила рекламної акції "Pampik 11 лет"

  1. Терміни та поняття Акції

1.1. Офіційними правилами (далі – Правила) рекламної акції «Pampik 11 лет» (далі – Акція) визначається порядок та умови проведення Акції.

1.2. Організатором Акції є ТОВ “Пампік”. 

1.3. В рамках проведення Акції Організатор має право залучати третіх осіб.

1.4. Інтернет-сайт Акції: https://pampik.com

1.5. VIP-клієнт порталу для батьків Pampik - клієнт, який здійснив мінімально 7 замовлень на сайті pampik.com до 16 березня 2020 року.

1.6. Підписник тизеру - користувач сайту, який залишив свої контактні дані у спеціальній формі на сторінці https://pampik.com/birthday-pampik у період з 02.03.2020 до 17.03.2020 для отримання раннього доступу до Акції.

 

  1. Період та територія проведення Акції 

2.1. Акції проводиться в період 16 березня 2020 року до 25 березня 2020 року включно (надалі – Загальний строк проведення Акції).

2.2. Акція проводиться у 2 етапи (надалі – Етапи Акції):

2.2.1. Етап №1: з 12:00 год. 16 березня 2020 року по 23:59 год. 17 березня 2020 року включно (надалі – Етап №1). В рамках даного етапу VIP-клієнти і Підписники тизеру отримують доступ до всіх механік, знижок, розіграшів та можливості придбання товарів зі знижками за Акцією.

2.2.2. Етап №2: з 00:00 год. 18 березня 2020 року по 23:59 год. 25 березня 2020 року (надалі – Етап №2) доступ до Акції надається всім користувачам Сайту без виключення. 

2.3. Акція діє на всій території України за виключенням території проведення Операції об’єднаних сил, тимчасово окупованої території (Автономної Республіки Крим та міста Севастополя) (надалі – Територія Акції).

 

  1. Загальні умови проведення та участі в Акції

3.1. Учасниками Акції можуть стати будь-які повнолітні, дієздатні фізичні особи, які на законних підставах перебувають на території України в період проведення Акції.

3.2. У період проведення Акції «Pampik 11 лет» всі транзакції, сума яких більша за 1311 грн, беруть участь у розіграші смартфону Apple iPhone 11 (надалі - Головний Подарунок).

3.2.1. Під час Етапу №1 та Етапу №2 Виконавець формує Базу Транзакцій Учасників Акції, де кожній Транзакції присвоюється унікальний номер (надалі - Номер Замовлення).

3.2.2. В період проведення Акції кожен користувач Сайту має право здійснити необмежене число замовлень. 

3.2.3. Визначення Переможця відбувається шляхом вибору випадкового Номеру Замовлення, що відповідає умовам участі в Акції, за допомогою сервісу Random.org .

3.2.4. Розіграш Головного Подарунку відбудеться 13 квітня 2020 року. 

3.2.5. Результати розіграшу будуть оприлюднені на офіційних сторінках Організатора у соціальних мережах Facebook та Instagram.

3.2.6. Організатор протягом 3 календарних днів від дати Розіграшу здійснює інформування Переможця шляхом телефонного дзвінка на мобільний номер або за допомогою електронного листа на e-mail, що зазначені при здійсненні Транзакції. У разі, якщо Організатору акції не вдалося зв'язатися з Переможцем Акції протягом 7 календарних днів з дати розіграшу, Організатор має право передати Подарунок Акції наступному учаснику в сформованому для розіграшу списку або передати на благодійність.

3.2.7. Організатор Акції здійснює доставку Подарунку власними або залученими силами безкоштовно.

3.3. Не можуть брати участь в Акції:

3.3.1. особи, які не відповідають вимогам п. 3.1 цих Правил;

3.3.2. особи, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції.

3.4. В Акції не беруть участь Транзакції, здійснені до 00:00 годин 16.03.2020 року або після 23:59 годин 25.03.2020 року за київським часом.

 

  1. Подарунковий фонд Акції

4.1. Подарунок Акції (під подарунком мається на увазі покупка Призового фонду, Подарунку у кількості 1 штука за 0,01 гривню). 

4.2. Характеристики Подарункового Фонду Акції визначаються на розсуд Виконавця і можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарункового Фонду Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим способом не допускається. Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають.

4.3. Виконавець залишає за собою право збільшити загальний Подарунковий Фонд Акції, або включити в Акцію додаткові подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Виконавець повідомляє про них в порядку, передбаченому розділом 5 цих Правил.

4.4. Виконавець не несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Подарунків Акції Учасниками Акції після їх отримання, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданими Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.

 

  1. Інші умови

5.1. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем протягом всього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами та/або доповненнями до цих Правил.

5.2. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому такий Учасник Акції не має права на отримання від Виконавця будь-якої компенсації.

5.3. Кожен користувач Сайту та учасник Акції надає свою згоду на обробку своїх персональних даних. Організатор Акції здійснює обробку персональних даних у відповідності до чинного законодавства України.

5.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем.